Kurslar

Yabancılar İçin Türkçe Kursları: 

Yabancı uyruklu kişilere yönelik yürütülen Türkçe kursları, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metnine uygun olarak dört dil becerisini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenmiştir.  Kurslar; A1, A2, B1, B2 ve C1 olmak üzere toplam 5 kur olarak planlanmıştır. Her bir kur 6 Hafta / 120 saat olacak şekilde yürütülmektedir. Öğrenciler Türkçe seviyeleri belirlendikten sonra ilgili seviyeden kurslara başlamaktadır. 

Kayıt Koşulları:

Kurslara kayıt yaptırmadan önce kur düzey belirleme sınavına girilir. Düzey belirleme sınav gün ve saati ADYÜ TÖMER tarafından önceden ilan edilir.

Düzey Belirleme Sınavı sonucuna rağmen kurs okutmanı, gerekli gördüğü durumlarda kursiyerin kurunu ilgili birim sorumlusunun onayını alarak kurun ilk haftası içerisinde değiştirebilir. 

Kurs ücretleri Türk Lirası olarak alınır. TÖMER’den kaynaklanan nedenlerle açılamayan sınıflara yapılan kayıt ücretleri iade edilir. 

ADYÜ TÖMER’de kurslar resmi ve dini bayram tatilleri haricinde yıl boyu devam eder. ADYÜ TÖMER’den kaynaklanan ders iptalleri daha sonra telafi edilir.  

Sınıfların devam etmesi ya da kapatılması, ders saatleri, sınıf ve öğretmenleri değiştirme yetkisi merkez müdürlüğüne aittir.  

Dört beceriden (okuma-dilbilgisi, yazma, dinleme, konuşma) başarılı olan kursiyer bir üst kura geçer. Bir üst kura geçebilmek için dört beceri alanının her birinin en az 15,  not ortalamasının ise en az 60 olması gerekir.  Kur sonunda başarısız olan kursiyer bir üst kura geçmek için aynı kuru, kurs ücretini ödeyerek tekrar etmek zorundadır. 

Başvuru Belgeleri:

  • Kurs Başvuru Formu
  • Kurs Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Dekont
  • Pasaport Fotokopisi
  • Yabancı Uyruklu Kimlik Kartı Fotokopisi
  • Fotoğraf

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.